Een logopedist zorgt ervoor dat problemen op het gebied van communicatie opgelost kunnen worden of zoveel mogelijk verbetering bereikt wordt. Als het gaat om problemen met: slikken, taal, stemgebruik, spraak of gehoor, heeft de logopedist de kennis en kunde in huis om te helpen. Ook voor kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd zijn er de nodige behandelingen beschikbaar.

Hoe gaat het intakeproces in zijn werk? 

Voordat er een behandeling plaatsvindt wordt de eerste intake gedaan. In het eerste gesprek wordt kennisgemaakt en duidelijk gesteld wat precies de hulpvraag is. Daarna komt er een periode van onderzoeken en testen. Wanneer duidelijk is welke behandeling het beste aansluit bij de aard van het probleem, dan kan deze van start gaan. Afhankelijk van de ernst aandoening kan de behandeling weken, maanden of jaren duren.

Preverbale logopedie 

Wanneer baby’s problemen hebben met drinken uit de borst of fles, of oudere kinderen moeilijk eten vanaf een lepel, dan kan het zijn dat er medische problemen zijn in de mond. Dit moet onderzocht worden. Wanneer deze uitgesloten zijn, kunnen problemen van een logopedische aard behandeld worden. We hebben het hier over preverbale logopedie. Eerst wordt dan een intake met de ouders gedaan, daarna komen de onderzoeken en vervolgens wordt de behandeling vastgesteld en uitgevoerd. 

Wat kun je zelf doen?

Wanneer je samen met je kind gaat werken aan zijn of haar communicatie, dan is het belangrijk om zeker thuis de omgeving te scheppen waarin je kind op spelenderwijs kan werken met de oefeningen die de logopedist meegeeft. Bij despraakmaatgroep.nl vind je de nodige informatie over logopedie assen en andere steden in Nederland. Ze vertellen je graag wat je allemaal thuis kunt doen om de logopedie zo leuk en effectief mogelijk te laten zijn.

Pin It on Pinterest